Övergripande regler för marsvinsspelet.com

Man får ha max två konton per person. I tveksamma fall kommer endast två konton per IP-adress att accepteras.

Man får inte registrera ett konto och sedan avregistrera det (eller avregistrera ett konto och sedan registrera ett nytt konto) i syfte att få extra pengar eller marsvin.

Det är inte tillåtet att organisera lotterier, tävlingar eller liknande med spelpengar som pris. Det är inte heller tillåtet att byta pengar (i spelet) med pengar i andra onlinespel eller mot verkliga pengar.

Det är inte tillåtet att registrera sig enbart i syfte att ge bort sina pengar till annan spelare. Det är inte heller tillåtet att ta emot pengar av en spelare som registrerar sig i syfte att ge bort sina pengar.

Lösenordet till ens konto är personligt och måste hållas hemligt för andra. Du är alltid själv ansvarig för ditt konto och eventuella regelbrott som sker via det. Konton får inte överlåtas mellan olika personer.

Man får inte uppträda otrevligt mot andra spelare.

Förmodade buggar får inte utnyttjas utan ska rapporteras i forumet "Buggar och förslag" eller direkt till kontakt@marsvinsspelet.com. Att utnyttja säkerhetsbrister är olagligt.

Regelbrott eller misstanke om regelbrott kan leda till varningar, avslutat konto och/eller avstängning från spelet.

Målet är att aldrig avsluta konton för de som inte uppenbart har brutit mot reglerna. Men skulle det någon gång ändå råka ske så kan det inte ändras. Att få spela bör betraktas som ett privilegium och inte en rättighet. Alla konton kan när som helst avslutas utan förvarning.

Det finns ingen garanti för att Marsvinsspelet alltid ska fungera. Vid eventuella driftavbrott eller om spelet skulle läggas ner utbetalas ingen ersättning.

Reglerna kan ändras i framtiden, detta meddelas i så fall på spelets startsida.

Meddelanderegler

I spelet kan man skicka privata meddelanden mellan spelare. För dessa gäller följande regler:

Det är inte tillåtet att spamma (skicka upprepade, oönskade meddelanden till) andra spelare.

Meddelandena får inte innehålla svordomar, könsord, hotelser eller på annat sätt vara direkt otrevliga.

Det är inte tillåtet att via meddelanden skicka reklam - som inte rör spelet - till andra spelare.

Gå tillbaka